خدمات بیمه ای در شرکتهای گوناگون به نوع فعالیت و قراداد هایشان متفاوت است که می توان به خدمات بیمه پرسنل و خدمات بیمه پیمانکاری تقسیم کرد.

خدمات بیمه پرسنل

که در ابتدا تشکیل پرونده بیمه و دریافت کد کارگاهی می باشد و تهیه لیست حقوق پرسنل و ارسال لیست بیمه جز خدمات بیمه ای است.

خدمات بیمه پیمانکاری

عمده خدمات بیمه ای مربوط به بیمه پیمانکاری می باشد که شامل موارد زیر می باشد:

۱. تشکیل پرونده بیمه
۲. دریافت کد کارگاهی
۳. دریافت ردیف پیمان مربوط به هر قرارداد
۴. ارسال لیست بیمه هر پیمان
۵. شرکت در هیئت های بدوی و تجدید نظر
۶. کاهش مبلغ حق بیمه
۷. گرفتن مفاصا حساب بیمه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *